blog-banner-image

TOVÁBBI CIKKEK

post-image
Megjelent a Ténykép novemberi száma
tovább
post-image
Védettséghez köti a Mol a munkavégzést - "nem érjük be 100%-nál kevesebbel!"
tovább
post-image
A Mol Mikulás idén is ajándékkal készül a gyermekeknek!
tovább
post-image
Megfelelő támogatottság a kollektív szerződés feltétele!
tovább
post-image
COVID-19 - a negyedik hullám küszöbén
tovább
post-image
Infláció - a szegények adója?
tovább

APRÓHIRDETÉS

Adjon fel apróhirdetést 2 hét időtartamra ingyen!

ADATLAP KITÖLTÉS ITT!
blog-image
24
szept

Sztrájkbizottság létrehozásán gondolkodnak a VD-DUVISZ-nál, mert még 9 hónap elteltével sincs letárgyalt és aláírt új kollektív szerződés, bizonytalanság jellemzi a MOL-csoportnak dolgozó villamosipari dolgozók helyzetét. Mielőbbi megoldásra van szükség.


Amikor a Villamosenergia-ipari Dolgozók Dunántúli Alapítású Szakszervezete két tagja megkereste szakszervezetünket, mint a Liga Szakszervezeti Szövetség tagját, azt hittem, hogy egyszerű kérdésekre szeretnének választ kapni. Aztán a személyes találkozáskor kiderült számomra: égetően fontos kérdéseik vannak. A beszélgetésünk alatt többször is megerősítést nyert a kollektív szerződés jelenlétének fontossága, az abban rögzített és szerzett jogok megtarthatósága, még akkor is, ha ezek a szerzett jogok éppen nem pénzbeliek, de valamilyen formában pénzre válthatók, legyen szó munkaközi szünetek munkaidőként való elismeréséről vagy magasabb műszakpótlékokról, Cafeteria-juttatásokról. A történet nem most kezdődött, de épp elég ideje zajlik, hogy lassan a munkavállalók számára is megnyugvást hozó pont kerüljön a végére. De kezdjük az elején!
 
-    Mi volt az oka, hogy a problémátokkal az Olajipari Szakszervezethez fordultatok?
-    A Villamosenergia-ipari Dolgozók Dunántúli Alapítású Szakszervezete (VD-DUVISZ) külsős, bár a MOL csoport érdekében tevékenykedő villamosipari dolgozókat tömörít. A megkereséssel nem titkolt célunk volt, hogy egyeztetést kezdeményezzünk olyan szakszervezettel, amely a MOL-csoporton belül reprezentánsan tevékenykedik és végez érdekvédelmi munkát. Az érintett munkavállalóink tevékenysége a finomítóban csúcsosodik ki, így ezért kezdeményeztük a kapcsolatfelvételt a szintén Liga-tag Olajipari Szakszervezettel.
 
-    Mi történt, amely miatt szükséges volt a belső segítséget kérnetek?
-    A történet még 2006. május 1-jén kezdődött, akkor a MOL kiszervezte a villamossági iparágat saját tevékenységéből. Az – akkori nevén – OVIT Rt. (ma MVM-OVIT Zrt.) nyert, így egy háromoldalú megállapodás jött létre a MOL, az OVIT Rt. és a munkavállalók között. Ebben a szerződésben az OVIT Rt. kötelezettséget vállalt arra, hogy a munkavállalókat változatlan feltételekkel foglalkoztatja tovább. A MOL az "elbocsátáskor" kifizette az Mt.-től eltérő ágazati végkielégítés-különbözetet. Most, 2021. január 1-től az MVM-OVIT Zrt. helyébe a Forest-Vill Kft. lépett, a munkavállalókat átszállással vette át az új munkáltató. Ekkor azonban már az MVM-OVIT Zrt. az Mt.-től kedvezőbb végkielégítés-különbözetet a munkavállalók részére nem fizette meg. Az új munkáltató a jogszabályi kötelezettségének ugyan eleget tett – a szükséges tájékoztatásokat megadta –, munkakörváltozás az érintett dolgozóknál nem történt, azonban az eredetileg létrejött háromoldalú megállapodás ezzel a momentummal tulajdonképpen megszüntetésre kerülhet.
 
-    Mi a helyzet a kollektív szerződéssel? Az MVM-OVIT Zrt.-nél kollektív szerződés hatálya alatt dolgozhattak a munkavállalók, a Forest-Vill Kft. is érvényesíti ezt?
-    Az átszállás során az átvevő munkáltatót 1 évig kötik az átadó munkáltatónál vállalt kötelezettségek, azonban ez az egy év az év végével lejár. Ennek okán a munkavállalókat jelenleg – egészen 2021. december 31-ig – három kollektív szerződés is védi: az ágazati, az MVM csoport szintű és az MVM-OVIT Zrt.-vel kötött, ezeknek együttesen szükséges a Forest-Vill Kft.-nek ebben az átmeneti 1 évben megfelelni – persze teljeskörűen erre nincs lehetősége, pl. a kollektív szerződésben rögzített C tarifarendszert nem tudja biztosítani – ezt a dolgozók tudomásul is vették. Azt már kevésbé, hogy a munkáltató az egészségpénztári befizetéseknek nem tud eleget tenni...

A Forest-Vill Kft-vel többször kezdeményeztünk egyeztetést, az első négy hónapban a "fontosabb dolgok is vannak most" válaszon kívül más nem érkezett a munkáltató irányából. Bérmegállapodás, kollektív szerződés hiányában a munkavállalók el fognak esni a szociális juttatásoktól – hiszen, ha nincs kollektív szerződés, ezekről saját hatáskörben dönt a munkáltató, és a jelenlegi kommunikáció alapján cseppet sem biztosak a munkavállalók abban, hogy bármelyik juttatásukat is fenntartaná az új munkaadó. Kérdésesek a szociális juttatások, úgymint a 13. havi fizetés, a 14. havi  juttatás ("térkő bónusz" – a MOL TNR rendszeréhez hasonló javadalmazás), nincsenek megnyugtató információk az önsegélyező nyugdíjpénztárakról és a nyugdíj-előtakarékosságról. És ami a legszomorúbb, nincs tárgyalási hajlandóság sem a 2022-es évre.
 
-    Az átadást követően a bérek, szerzett juttatások kifizetése rendben zajlott, rendben zajlik?
-    A 2021-es évben bátran mondhatjuk, hogy nem volt olyan hónap, amikor rendben voltak a bérszámfejtések. Sajnos – többek szerint is –, természetesen mindig a munkavállaló kárára történt hibázás. Ígéretet kaptunk, azonban még mindig nem látjuk, hogy ez teljesülne. Elvileg a teljes évet újra fogják számolni, és reméljük, hogy hamarosan valóban mindenki annyit fog kapni, amiért megdolgozott, és nem kell bérszámfejtőkké válni munkatársainknak, hogy ellenőrizni tudják, valóban annyi-e a jövedelmük, mint ami a munkaszerződésük szerint járna. Elkeserítő a helyzet, hogy 8 hónap alatt nem képesek megvalósítani a korrekt bérszámfejtést. A műszakban dolgozók a műszakpótlékok kb. 70-75%-át kapják csak meg, lassan teljesen nyomonkövethetetlen, hogy kinek mennyi jár vagy ki mennyit és mire kapott.  

A Cafeteria juttatásokkal kapcsolatosan is komoly problémák tapasztalhatók, az éves keretet a munkáltató 2 részletben fizette ki, azonban (talán?) a fentebb már említett bérszámfejtési problémák miatt nem 12 havi, hanem 14 havi Cafeteriát utalt a munkáltató. Ennek a túlfizetésnek a rendezését (az első megkeresésekből arra lehet következtetni), hogy a munkáltató a munkavállalók engedélye nélkül, önkényesen az önsegélyező pénztár terhére kívánja érvényesíteni. Ezekhez az összegekhez a munkáltató a munkavállaló hozzájárulása vagy jogerős határozat, végzés birtokában nyúlhat hozzá, azonban a munkavállalók nyilatkoztatása nem történt meg, jogi eljárás nem zajlott le. A jogi kereteket szükséges lenne betartania, az önkényes érvényesítés helyett. Mivel a 2021-es évre vonatkozó bér- és szociális juttatásokra vonatkozó tárgyalás sem zajlott, tulajdonképpen a munkavállalók azt sem tudják, hogy mennyi a "jogos" az utalt összegből, hiszen erről nincs is megállapodás!

A távolléti díjak számításánál is fontos, hogy melyik időszakra vonatkoztak az adott kifizetések. A (szándékosan?) késve, következő hónapokban utalt elszámolások miatt a távolléti díjakba nem számítanak bele olyan összegeket, amelyek az érintett időszakban merültek fel – csak a munkáltató számítógépes rendszerhibájára, külső behatolásra, támadásra hivatkozva nem az érintett időszakban kerültek kifizetésre. Ezek a "csúsztatások" tulajdonképpen a munkavállalók konkrét megkárosításai, mind-mind megalapozzák a konfliktushelyzet létrejöttét.
 
-    Mi a helyzet a bérfejlesztéssel? Van rá ígéret?
-    Úgy tűnt, szeptember közepén megtört a jég, a munkáltató tájékoztatta a munkavállalókat, hogy 4,44%-os bérfejlesztést tart megfelelőnek – differenciáltan, a 2021-es évre vonatkozóan, és kérte a VD-DUVISZ-t, hogy ezt 2021. szeptember 28-ig igazolja vissza, hiszen ekkor már a szeptember havi számfejtésbe belekerülhet ez az összeg. Erről egyeztetés nem volt, a tájékoztatás ennyi, és nem több, nincs információ a differenciálás módjáról, nincs információ a bázisról, mire számítható a 4,44%, sőt igazából azt sem tudják a dolgozóink, hogy a visszamenőlegesség mikori kezdődátumot takar (persze, a szóbeli információk szerint a visszamenőlegesség vélhetően január 1-től értelmezhető). Kérdés részünkről továbbá az is, hogy ez a bérfejlesztés érinti-e az év közben, már a Forest-Vill Kft.-hez érkezett munkavállalóinkat. Álláspontunk szerint ez sem erősíti a bizalmat, a munkáltatónak bértárgyalást kellene folytatni a félreérthető, nem egyértelmű közlés helyett.
 
-    Milyen megoldást látnak elfogadhatónak a munkavállalók?
-    Mindenekelőtt fontos leszögezni: míg az MVM-OVIT Zrt. esetében – mivel stratégiai iparágat képviselt – volt minimális szolgáltatási kötelezettség, addig a Forest-Vill Kft. esetében nincs ilyen, kizárólag a munkavállalókon múlik, hogy mit biztosítanak egy esetleges sztrájk vagy leállás idején. Természetesen a dolgozók többsége volt MOL-dolgozó, így szívügyének is tekinti az üzemek működését. Azonban a sztrájkbizottság esetleges megalakításának folyamatában egyre égetőbbé válik, hogy egyeztetéseket kezdjünk a megoldandó kérdésekről és mindenki számára elfogadható gyors megoldást találjunk rá. El kell kerülni a dolgozóink tömeges felmondását, hiszen ebben az esetben a Forest-Vill Kft. sem lesz képes teljesíteni a MOL-csoport felé vállalt kötelezettségeit, márpedig jogos a munkavállalói elégedetlenség, ha éves szinten akár 1,5-2 millió forintos jövedelemcsökkenést szenvednek el a dolgozók, még az ígért 4,44%-os bérfejlesztés ellenére is! Számos multi vállalatnál alapelv, hogy a munkavállalói béreket pozitív irányba kell fejleszteni, de legalábbis szükséges szinten tartani, és mivel úgy gondoljuk, hogy a MOL-ban dolgozó villanyszerelők is "kvázi MOL dolgozók", bízunk benne, hogy az új munkáltató képes lesz biztosítani ezt.
 
Vajon mit tehet a fenti helyzetbe csöppent dolgozó? – fogalmazódott meg bennem is a cikk írásakor. Az Olajipari Szakszervezet a tanácsokon túl szócsöve tud lenni a kialakult helyzetnek, annak a segélykiáltásnak, amit a MOL-csoportnak dolgozó üzemviteli munkavállalók most már egyre hangosabban tesznek. Remélik, hogy a MOL felé is eljut a segítségkérésük, hiszen egy megvalósuló sztrájk esetében a MOL-üzemeket érintheti a munkabeszüntetés, arról nem is beszélve, hogy a 2020-as átadás-átvételi tárgyalások során is képviseltetve volt a MOL, tehát ismertek számára a feltételek. Jól tudjuk, hogy amíg áram van, minden van, és reméljük, hogy nem lesz okuk az érintett dolgozónak arra, hogy megtudjuk, milyen áram nélkül!

Tisztelt Hozzászólók!

A hozzászólások moderálás után kerülnek ki az oldalra!

- szerkesztőség
Még nincs hozzászólás ehhez a cikkhez!